A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  

Inici > Futurs estudiants > Tots els estudis > Estudis amb accés al 2n cicle > Grau empresa i tecnologia (informació general)

Grau d'Empresa i Tecnologia

Pla d'estudis

Titulació

Grau d'Empresa i Tecnologia

Tipus de títol

Grau EEES

Durada

4 anys

Total de crèdits

240

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Itineraris

Formació General
Menció de Gestió de Sistemes d'Informació per a la Direcció Empresarial.
Menció de Gestió de la Infraestructura Informàtica
Menció de Gestió de la Innovació

Assignatures de formació bàsica

1r curs 2n curs
Comptabilitat Bàsica
Dret Empresarial
Economia Internacional (A)
Economia de l'Empresa
Estadística I (A)
Fonaments de Programació
Introducció a l'Economia
 Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes
Matemàtiques I
 Matemàtiques II
Bases de Dades 
Comptabilitat de Costos
 Direcció Estratègica de l'Empresa
 Economia Espanyola
Estadística II
 Història Econòmica
 Investigació Operativa
 Microeconomia
Macroeconomia
Sistemes Operatius
 
3r curs 4t curs
Direcció d'Operacions
 Finances
Gestió de Recursos Humans
 Introducció a la Gestió de la Innovació 
Introducció als Sistemes d'Informació
Màrqueting (A)
 Projectes d'Innovació Tecnològica
 Societat de la Informació
Sistemes Integrats de Gestió
 Tecnologia i Empresa I
 
Treball de Fi de Grau
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.

Assignatures optatives

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció de Gestió de Sistemes d'Informació per a la Direcció Empresarial
 • Dret i Tecnologia de la Informació (*) 
 • Idioma Tècnic (*)
 • Introducció a l'e-Business i l'e-Governance 
 • Pràctiques Externes (18 crèdits) 
 • Programació Avançada (*) 
 • Qualitat i Sostenibilitat (*) 
 • Tecnologia Web 
 • Xarxes 

 

 • Anàlisi i Disseny de Sistemes d'Informació (*) 
 • Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) 
 • Factors Humans en els Sistemes d'Informació (*) 
 • Projectes de Desenvolupament de Software Corporatiu 
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió de Relacions Comercials
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió Interna de l'Empresa (*)
 • Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*) 
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions
Menció de Gestió de la Infraestructura Informàtica Menció de Gestió de la Innovació
 • Anàlisi i Disseny de Sistemes d'Informació (*) 
 • Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) 
 • Factors Humans en els Sistemes d'Informació (*) 
 • Gestió de la Seguretat dels Sistemes d'Informació 
 • Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació 
 • Govern i Auditoria dels Sistemes d'Informació (*) 
 • Projectes de Desenvolupament de Software Corporatiu 
 • Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*) 
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions
 • Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) (*)
 • Gestió de la Innovació (*) 
 • Noves Tecnologies de Producció (*)  (*)( 8
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions (*)
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió de  Relacions Comercials (*)
 • Sistemes d'Informació per a la Gestió Interna de l'Empresa (*)
 • Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement  (*)
 • Sistemes de Suport a la Presa de Decisions   (*)
 • Tecnologia i Empresa II (*)
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa.
(*) Aquestes assignatures optatives no s'ofereixen durant el curs 2014-2015.

Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona