A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  

Inici > Futurs alumnes > Tots els estudis > Estudis amb accés al 2n cicle > Grau economia (informació general)

Grau d'Economia

Pla d'estudis

Titulació

Grau d'Economia

Tipus de títol

Grau EEES

Durada

4 anys

Informació addicional del pla d'estudis

Total de crèdits

240 ECTS

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 42  12  
3r curs   54 6  
4t curs     48 12
Totals 60 102 66 12

Itineraris

- Menció d'Economia Empresarial
- Menció d'Anàlisi Econòmica i Mètodes
- Menció de Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
- Menció d'Economia Pública i Anàlisi Territorial
- Menció d'Economia Industrial
- Menció Programa Universitat Empresa

Assignatures de formació bàsica

1r curs 2n curs
- Dret
- Economia de l'Empresa I
  - Història Econòmica Mundial
- Introducció a l'Economia
- Matemàtiques I
- Economia Internacional
- Estadística I
- Història Econòmica d'Espanya
- Introducció a la Comptabilitat
- Matemàtiques II
- Anàlisi dels Estats Financers
- Economia Espanyola
- Estadística II
- Microeconomia I
- 6 crèdits optatius
- Econometria I
 - Integració Econòmica (A)
- Microeconomia II
- Macroeconomia I
- 6 crèdits optatius
3r curs 4t curs
- Econometria II
 - Microeconomia III
- Macroeconomia II
- Política Econòmica (A)
- 6 crèdits optatius
- Economia Sectorial
- Economia del Sector Públic (A)
- Historia Econòmica Contemporània
 - Macroeconomia III
- Teoria de Jocs
- Treball de Fi de Grau
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa.

2n curs 3r curs 4t curs
- Dret del Treball
- Dret Financer i Tributari
- Dret Mercantil (*)
- Introducció a la Psicologia (*)
- Pràctiques de Llengua Oral i Escrita Catalana (*)
- Pràctiques de Llengua Oral i Escrita Espanyola (*)
- Sistemes d'Informació
- Sociologia General
- Economia de l'Empresa II
- Finances I (*)
- Història del Pensament Econòmic
- Comptabilitat Pública
- Control Econòmic i de Gestió
- Creació d'Empreses
- Mercats de Capitals (A)
- Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa
- Política de Creixement de l'Empresa
- Pràctiques Externes (*)
 - Sociologia de l'Empresa
A quart curs, l'estudiant també pot escollir les assignatures optatives de segon i tercer curs que no hagi cursat i les assignatures optatives de les diferents mencions del grau d'Economia.
Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET). Per a obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.
Menció d'Economia Empresarial Menció d'Anàlisi Econòmica i Mètodes Menció de Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
- Comptabilitat de Costos
- Direcció d'Operacions
- Direcció Estratègica I
- Direcció Estratègica II
- Economia de l'Empresa II
- Finances I
- Finances II
- Investigació Operativa
- Màrqueting I
- Màrqueting II
- Recursos Humans
- Creixement Econòmic
- Decisions Públiques i Elecció Social (*)
- Economia de la Informació
- Economia del Treball
- Economia Pública Sectorial
- Història del Pensament Econòmic
- Macroeconomia Internacional (*)
- Models Economètrics i de Previsió (*)
- Models Informàtics de l'Economia (*)
- Organització Industrial (A)
- Comerç Internacional
- Creixement Econòmic
- Demografia i Economia de la Població
- Desenvolupament Econòmic (A)
- Economia de la Innovació (*)
- Economia dels Recursos Naturals
- Economia del Treball
- Economia i Societat (*)
- Història Ambiental (*)
- Integració Econòmica Europea (A)
- Macroeconomia Internacional (*)
- Polítiques de Desenvolupament
- Sistema Financer (*)
Menció d'Economia Pública i Anàlisi Territorial Menció d'Economia Industrial Menció Programa Universitat Empresa
- Decisions Públiques i Elecció Social (*)
- Economia Catalana
- Economia del Medi Ambient
- Economia del Treball
- Economia Pública Avançada
- Economia Pública Sectorial
- Economia Regional
- Economia Urbana
- Models Economètrics i de Previsió (*)
- Polítiques Econòmiques Específiques
- Anàlisi Empresarial i Dissenys Organitzatius
- Anàlisi Industrial i Estratègies Competitives
- Economia de la Informació (A)
- Economia de la Innovació (*)
- Economia del Treball
- Economia Regional
- Economia, Organització i Gestió
- Historia Industrial i del Treball
- Models Informàtics de la Economia
- Organització Industrial (A)
- Sistema Financer (*)
La menció del Programa Universitat-Empresa l'obtenen aquells estudiants que fan les pràctiques i la docència d'acord amb el Programa Universitat Empresa.

- Pràctiques externes Programa Universitat Empresa I (12 crèdits)
- Pràctiques externes Programa Universitat Empresa II (12 crèdits)
- Seminari Programa Universitat Empresa
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.
(*) Aquestes assignatues optatives no s'ofereixen durant el curs 2014-2015.

Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona