A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Futurs estudiants  Sortides professionals economia 

GRAU EN ECONOMIA

El grau en Economia es centra en l’estudi de com les societats prenen decisions sobre  l'assignació  dels recursos disponibles, escollint entre diferents alternatives, per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, inflació, atur, distribució de la renda, discriminació, ingressos i despeses públiques, pol·lució, pobresa, etc... També permet avaluar els resultats de les diferents polítiques proposades.

Els nostres graduats adquireixen habilitats en les dues àrees en que típicament es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament i les decisions dels individus, llars i negocis en l’intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat; i la macroeconomia, que ofereix una visió més global de la totalitat de l’activitat econòmica. Els coneixements obtinguts permeten prendre les decisions més adients tant en l’àmbit dels organismes públics com de les empreses privades.

Sortides Professionals:

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar , donada la seva formació.

Tradicionalment han estat àmpliament empleats a les Administracions Públiques, en tasques lligades a activitats com a economistes a les mateixes (locals, autonòmiques, estatals i Unió Europea), així com a altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques ...).

A més, el perfil dels graduats en Economia és molt adequat per a treballar a organismes reguladors tant nacionals com internacionals, a serveis d’estudis i investigació econòmica de diferents entitats, com per exemple les financeres, i a tasques de recerca realitzades a universitats i altres instituts d’investigació.

Donat el caràcter polivalent de la seva formació també poden optar a un ampli ventall de llocs en el sector privat com analista: financer, monetari, de mercat, de polítiques publiques, sectorial, etc ... , en especial en el sector financer però també a organitzacions de qualsevol tipus com ONG’s, consultories o grans multinacionals.

A més, poden desenvolupar la seva activitat a dintre les organitzacions tant públiques com privades a les seves diferents àrees : creació d’empreses, compres, producció, logística, serveis d’estudis, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees, etc ...


Accedeix a la fitxa completa del grau:
Fitxa del Grau en Economia
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona