A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Futurs estudiants  Sortides professionals ade anglès 

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES EN ANGLÈS:

En aquest grau impartit íntegrament en anglès proporcionem a l’estudiant una formació científica en els aspectes bàsics i aplicats de l’empresa i l’economia, així com de l’organització i direcció empresarial.

En un context d’internacionalització del món empresarial els nostres graduats adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats necessàries per crear, gestionar, assessorar i avaluar tot tipus d’empreses i qualsevol de les seves àrees, especialment les orientades a mercats mundials (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, ...). També permet exercir la professió d’economista en les àrees tècniques lligades a l’economia en qualsevol administració pública.

Els nostres graduats estaran capacitats per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i mercat, assignar recursos dintre les organitzacions, motivar a les persones i equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.

Sortides Professionals:

Per la seva versatilitat els nostres graduats en Administració i Direcció d’Empreses poden desenvolupar la seva activitat en diferents àrees a dintre les organitzacions: creació d’empreses, compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant les seves diferents àrees.
Els nostres graduats en Administració i Direcció d’Empreses poden desenvolupar les tasques anteriors en molts sectors econòmics tant al sector privat com al públic, desenvolupant feines a diferents tipus d’organitzacions:

  • Creació d’un negoci propi.

  • Empreses d’auditoria.

  • Assessories i consultories (laboral, fiscal, comptable, estratègic, de processos...), així com empreses d’auditoria.

  • Sector financer: entitats de crèdit, societats i agències de valors, asseguradores, gestores de fons, Banc d’Espanya, Bancs Centrals d’altres països, ...

  • Serveis d’estudis i investigació econòmica: entitats financeres, organismes reguladors nacionals i internacionals...

  • Ensenyament: educació secundària obligatòria, batxillerat i universitat.

  • Gestió en organitzacions del tercer sector (entitats sense ànim de lucre, ONG’s, ...)

  • Administracions Públiques: tasques lligades a activitats com a economistes a les mateixes (locals, autonòmiques, estatals i Unió Europea), així com a altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques ...).Accedeix a la fitxa completa del grau:
Fitxa del Grau en Administració i Direcció d'Empreses en Anglès
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona