A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  

Inici > Estudis > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle ciències empresarials (diplomatura sabadell) (informació general)

Diplomatura de Ciències Empresarials

Informació general

Centre docent
Facultat d'Economia i Empresa
Proposta docent

Proporcionar una formació adequada en gestió i funcionament de l'empresa, incloent-hi els aspectes comptables.

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns
2 torns de matí i 2 torns de tarda
Tipus d'avaluació

Teòrica i pràctica

Pràctiques professionals

Servei de pràctiques a les empreses (25 estudiants cada any)

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Suïssa, Alemanya, França, Portugal, Finlàndia i Regne Unit.

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb aquesta titulació, es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Investigació i Tècniques de Mercat (Llicenciatura de 2n cicle)
Ciències del Treball (Llicenciatura de 2n cicle)
Economia (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Administració i Direcció d'Empreses (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Ciències socials Ciències Socials i Jurídiques
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona