A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  

Inici > Estudis > Estudis amb accés al 2n cicle > Estudis amb accés al 2n cicle > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle administració i direcció d'empreses (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses

Informació general

Extinció del pla d'estudis
Al següent enllaç trobaràs el quadre d'extinció de la llicenciatura, amb la informació sobre la desprogramació de les assignatures.
Documentació sobre l'extinció del pla
Quadre d'extinció de la llicenciatura d'ADE - [0,38 MB]
Centre docent
Facultat d'Economia i Empresa
Proposta docent

Proporcionar una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de l'economia de l'empresa, així com de l'organització i direcció empresarial.

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns

La docència s'estructura per tal que es pugui seguir a travès de dos grups de matí i un de tarda, que s'omplen en funció de l'ordre de matricula dels alumnes. Cal matisar que el concepte de grup queda bastant diluït en el segon cicle donat el gran nivell d'optativitat que s'ofereix a l'estudiant.

Tipus d'avaluació

La majoria d'assignatures combinen l'avaluació a través d'un examen final amb avaluacions continuades mitjançant exàmens parcials, treballs, exercicis etc.

Pràctiques professionals

En el segon cicle el programa Universitat-Empresa inclou pràctiques en empreses i institucions amb tutor/a (dos períodes de quatre mesos), que faciliten la professionalització de l'estudiant. Possibilitat de fer les pràctiques a l'estranger. (Més informació)

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Anglaterra, Alemanya, França i Itàlia
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Universitat de Lleó, Universitat Carlos III de Madrid i Universitat de València

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Investigació i Tècniques de Mercat (Llicenciatura de 2n cicle)
Ciències del Treball (Llicenciatura de 2n cicle)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Economia (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Ciències socials Ciències Socials i Jurídiques
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona