Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria química (informació general)

Grau d'Enginyeria Química

Informació general

Centre docent

Presentació

Mitjançant les Mencions (itineraris acadèmics), l'alumne es pot especialitzar en quart curs en enginyeria bioquímica o ambiental, i també en els camps de l'enginyeria de materials i en el de l'enginyeria de processos químics. La UAB ha dissenyat aquests estudis per formar professionals en aquests àmbits, que tenen una gran projecció al món laboral. 

Un exemple d’aquesta projecció és el projecte MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), un laboratori innovador de l'Agència Europea de l'Espai que es va iniciar com a part d'un programa de recerca de tecnologies de suport a la vida, per comprovar la viabilitat d'una missió espacial tripulada de llarga durada, per iniciativa d'enginyers químics de la UAB.

Coordinador i equip de coordinació

Paqui Blánquez Cano 

Formació complementària

  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers.
  • Taller de Física.
  • Taller de Química.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): França, Finlàndia, Dinamarca, Alemanya i Bèlgica.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Santiago de Compostel·la, Valladolid, València, Castelló, Madrid, Granada, La Laguna, País Basc i Saragossa.

Programa Propi de la UAB amb universitats d'arreu del món.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona