Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria electrònica de telecomunicació (informació general)

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Informació general

Centre docent

Presentació

Els estudis d'Enginyeria de Telecomunicació de la UAB capaciten per accedir a les professions oficials regulades d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.

El grau ha estat dissenyat incorporant metodologies d'aprenentatge modernes amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreix el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Coordinador i equip de coordinació

Joan Garcia Garcia 

Formació complementària

  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers.
  • Electricitat i Electrònica.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Letònia, Països Baixos, Polònia, Regne Unit, Turquia i Xipre.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Extremadura, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid i València.
Programa Propi de la UAB amb universitats d'arreu del món.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona