Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria de sistemes de telecomunicació (informació general)

Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Informació general

Centre docent

Presentació

Els graus han estat dissenyats incorporant metodologies d'aprenentatge modernes, amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) afavoreixen el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.
 
Aquesta metodologia docent, a més, capacita l’alumnat per accedir a les professions oficials regulades en totes les variants en l’àmbit de les telecomunicacions, un sector estratègic de les TIC i un element clau de la societat actual.

El grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació pot ser cursat juntament amb el grau d'Enginyeria Informàtica.

Coordinador i equip de coordinació

José A. López Salcedo 

Formació complementària

  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers.
  • Electricitat i Electrònica.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Letònia, Països Baixos, Polònia, Regne Unit, Turquia i Xipre.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat d'Extremadura, Universitat de Granada, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, València, etc.
Programa Propi de la UAB amb universitats d'arreu del món.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona