A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIË ACAD╚MICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Mobilitat i intercanvi    erasmus prÓctiques 
Condicions generals
 Informaciˇ sobre la convocat˛ria 
SolĚlicituds
Resoluciˇ i documentaciˇ curs 2013/14
Resoluciˇ i documentaciˇ curs 2012/13
Persones amb necessitats especials

CONVOCATĎRIA 2013/14


Requisits generals del programa Erasmus
 • Estar matriculat a la UAB durant el curs en què es sol·licita l’estada i durant tot el període del curs en què es realitzin les pràctiques.
 • Tenir la nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Croàcia i Suïssa).
 • Haver superat, en el moment de la sortida, el nombre de crèdits equivalents al primer curs de diplomatura, d'enginyeria, de llicenciatura o de grau (60 crèdits).
 • Les organitzacions d’acollida podran ser empreses, centres de formació, centres de recerca o altres organitzacions. No es consideren entitats d’acollida elegibles les institucions europees, les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE (per evitar possibles conflictes d’interès i/o finançament compartit) ni la representació diplomàtica nacional (ambaixada, etc.) del país de l’estudiant al país d’acollida.
 • Les pràctiques s’hauran de dur a terme en una empresa o institució amb seu en un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Croàcia i Suïssa), excepte Espanya.
Requisits específic de la convocatòria UAB
 • Només s’admetran sol·licituds d’estudiants que ja hagin trobat una empresa o institució que els admeti per fer les pràctiques. Caldrà adjuntar a la sol·licitud un document (carta o correu electrònic) de l’empresa o institució confirmant l’acceptació.
 • Els estudiants de màster que vulguin presentar-se a la convocatòria hauran de lliurar una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. Els estudiants de doctorat hauran de lliurar còpia de l'expedient de màster.
 • Tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de l’empresa.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- i Turquia).
 • No haver participat amb anterioritat dins el programa Erasmus Pràctiques.
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil. 
Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.
 
Criteris de selecció
Les sol·licituds rebudes es prioritzaran en funció dels següents criteris d’adjudicació:
 • Nota mitjana. S’aplicarà el barem 27. (veure annex 1)
 • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’empresa de destinació segons documentació que es lliurarà en presentar la sol·licitud.
 • Acreditació nivell d’anglès, en cas que no sigui la llengua vehicular de l’empresa.
 • Es valorarà el coneixement de la llengua del país d’acollida, en cas que no sigui cap dels anteriors
Equiparació d’estudis
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors d’intercanvi i de titulació, l'equiparació o reconeixement dels estudis que farà a l'estranger, així com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Erasmus.


DOTACIÓ ECONÒMICA
Cada alumne cobrarà l’ajut provinent del programa ERASMUS per transferència bancària en dos pagaments: el primer, en començar l’estada, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció i lliurat el certificat d’arribada. 
 
El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà una vegada l’alumne/a hagi aportat el certificat d’estada signat per la institució de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada -dia, mes i any-) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada. En el cas que l’estudiant hagi fet una estada inferior a l’acordada inicialment en el contracte de subvenció, al segon pagament s’ajustarà l’import de la beca a la durada de l’estada real de l’estudiant.
 
Dotació de l'ajut
 • Aportació comunitària: L’ajut Erasmus pràctiques per al curs 2013/14 és de 300€/mes. La UAB disposa de 80 ajuts per a estades d’un màxim de 4 mesos (aquest és el període màxim que es pot becar, però l’estada pot ser més llarga).
 • Ajuts addicionals de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació: Els estudiants beneficiaris d’un ajut Erasmus pràctiques durant el curs 2013/14 podran rebre un ajut addicional. L’import d’aquest ajut està pendent de determinar pel Ministeri d’Educació.
Compatibilitat de l'ajut Erasmus amb altres ajuts
Erasmus només és incompatible amb els ajuts econòmics de col•laboració de la UAB. En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus. En aquest últim cas la participació dins el programa Erasmus es faria sense rebre ajut econòmic.
 
Per a les estades que durin tot el curs acadèmic, es pot demanar l'ajut de residència previst a la convocatòria general de beques del Ministeri d'Educació i Ciència.
 
Els Ajuts Complementaris seran incompatibles entre si.
 
 
 Trßmites legales para extranjeros

 

 Recomanacions de viatge  International Welcome Point  Relacions Internacionals

 

 Cursos UAB Idiomes

 

 Ajuts, Beques i Convocat˛ries.
UAB Cercador

 

CONTACTA

Oficines d'Intercanvis
+34 93 581 49 52

Enviar correu

 

Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Aut˛noma de Barcelona