A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Propedèutic de matemàtiques 

Curs Propedèutic de Matemàtiques


Imatge Propedèutic Matemàtiques
 Informació General 
Professors, grups i aules
Material del Curs
Presentació i objectius

L’objectiu fonamental d’aquest curs és situar al futur alumne dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses, d’Economia, de Comptabilitat i Finances, d’Empresa i Tecnologia i d’ADE+Dret de la Facultat d’Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal de seguir amb més fluïdesa les assignatures Matemàtiques I i II que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus. Així, aquest curs no pretén ser una versió “ràpida” d’ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran  a l’alumne un seguiment correcte de les assignatures.

Continguts

I.- Introducció

 1. Repàs de càlculs algebraics bàsics
 2. El sistema dels nombres reals: igualtats, desigualtats, intervals, valor absolut
 3. Teoria de conjunts bàsica: operacions amb conjunts.

II.- Càlcul diferencial

 1. Funcions d’una variable real: domini, imatge, representació gràfica
 2. Famílies de funcions: polinomials, exponencials, logarítmiques, trigonomètriques
 3. Límits i continuïtat: definició, interpretació geomètrica
 4. Derivades: definició interpretació geomètrica, mètodes de derivació

III.- Càlcul integral

 1. Integrals indefinides: interpretació geomètrica, mètodes de integració
 2. Integrals definides: Interpretació geomètrica. Propietats

A qui va adreçat el curs

A aquells estudiants de primer curs que no han cursat les Matemàtiques del Batxillerat Tecnològic.

Dates i horaris

El curs es dividirà en 10 sessions de 3 hores  (amb un descans al mig de cada sessió) entre el dia 26 d’agost i el 6 de setembre. Les sessions seran de 9 a 12h pels grups de matí i de 15 a 18h pels grups de tarda.

La distribució per grups es farà per nota d’accés, en funció de la capacitat dels grups. Es podrà consultar la distribució dels grups a partir del dia 2 d’agost en aquest web (-> Professors, grups i aules).

Lloc

Les classes s’impartiran a les aules 17 i 19 de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Bellaterra (el primer dia es farà la presentació a la Sala d’Actes i s’informarà de la distribució dels grups per aules); i a l’aula 14 de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Sabadell.

Informació i matrícula
                             
Si heu de cursar una titulació del campus de Bellaterra:
Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa (campus de Bellaterra)

Edifici B - campus de la UAB
08193 Bellaterra
Tel. 93 581 1803  


Si heu de cursar una titulació del campus de Sabadell:
Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa (campus de Sabadell)

Edifici S - Emprius, 2
08202 Sabadell
Tel. 93 728 7712

Preu

90€

Procediment de matrícula

 1. L'imprès de matrícula serà lliurat el dia de la sessió de benvinguda als alumnes de primer o a la Gestió Acadèmica de la Facultat (Campus de Bellaterra i Campus de Sabadell).
 2. Anar a Catalunya Caixa i fer l'ingrés en el compte indicat en l'imprès dins del període establert per a la matriculació.
 3. Lliurar l'imprès de matrícula, el resguard d'ingrés i una fotocòpia del DNI a la Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa Facultat al campus corresponent, com a molt tard el dia 31 de juliol de 2013.
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona