Inici > Coneix la uab

 • Memòria de la UAB del curs acadèmic 2012-2013

  La Memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un recull de les activitats principals dutes a terme durant el curs 2012-2013. (Visor) (PDF) (3,5 MB)

  Algunes dades significatives de la UAB (curs 2012 - 2013)

  85
  titulacions
  de grau
  116
  programes de
  màster universitari
  79
  programes
  de doctorat
  511 
  programes de
  formació continuada (2011-2012)
  28.505
  estudiants
  de grau
  2.078
  estudiants de
  màster universitari
  3.657
  estudiants
  de doctorat
  8.620
  estudiants de
  formació continuada (2011-2012)
  4.482
  titulats de grau
  (2011-2012)
  1.684
  titulats de màster universitari
  (2011-2012)
  1.361
  estudiants estrangers
  de grau
  629
  estudiants estrangers
  de màster universitari
  1.334
  estudiants estrangers
  de doctorat
  1.242
  estudiants de la UAB
  en programes d'intercanvi
  1.341
  estudiants en programes
  d'intercanvi a la UAB  de la  a  a lñlllaaa   aa
  1.958
  estudiants estrangers del
  programa Study Abroad
  57,07
  milions d'euros
  destinats a la recerca
  3.496
  articles publicats
  (2012, WOK-ISI)
  556
  tesis doctorals llegides
  (2011-2012)
  53
  empreses derivades
  totals
  58
  projectes de recerca
  europeus (2012)
  227
  projectes de recerca
  nacionals (2012)
  349
  convenis de
  recerca (2012)
  3.514
  personal docent
  i investigador
  597
  personal investigador
  en formació
  2.489
  personal
  d'administració i serveis
  313,74
  milions d'euros de
  pressupost liquidat de
  despeses el 2012

  Més informació:
  - Web de Dades de la UAB 2012-2013

Les columnes de la UAB
Observatori per a la igualtat
Parc de Recerca UAB
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona