El preu dels estudis

 

Els graus mantenen els barems de preus de la Generalitat com ja passava amb les llicenciatures. Tot i que sembli que el preu per crèdit és més alt, al següent exemple podreu veure com el cost total de la titulació és el mateix.

EXEMPLE
El preu per crèdit de la llicenciatura de Matemàtiques és de 15 euros i el nombre total de crèdits és de 300, per tant, la carrera surt per un total de 4.500 euros (300x15). El preu del crèdit del grau és de 18,75 euros i el nombre de crèdits és de 240. El preu total és també, de 4.500 euros (240x18,75).

És amb els màsters on trobem el gran canvi. Amb els nous màsters oficials tenim, per primer cop, estudis de màster a preu públic. Els canvis de Bolonya beneficiaran la butxaca dels estudiants, ja que els preus estan regulats, hi ha un sistema de beques públiques.

El preu dels màsters oficials de la UAB per a estudiants de països comunitaris i d'estrangers amb residència és aproximadament, de 30 euros per crèdit. Podran haver-hi variacions en funció dels decrets de preus que aprovi la Generalitat de Catalunya. Per tant, la mitjana del preu d'un màster són 1.800€ (60 crèdits) i no els 3.000€ o 5.000€ que costaven els antics màsters.

2014 Universitat Autònoma de Barcelona