Inici > Coneix la uab

  • Memòria de la UAB del curs acadèmic 2012-2013

    La Memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un recull de les activitats principals dutes a terme durant el curs 2012-2013. (Visor) (PDF) (3,5 MB)

    Algunes dades significatives de la UAB (curs 2012 - 2013)

    85
    titulacions
    de grau
    116
    programes de
    màster universitari
    79
    programes
    de doctorat
    511 
    programes de
    formació continuada (2011-2012)
    28.505
    estudiants
    de grau
    2.078
    estudiants de
    màster universitari
    3.657
    estudiants
    de doctorat
    8.620
    estudiants de
    formació continuada (2011-2012)
    4.482
    titulats de grau
    (2011-2012)
    1.684
    titulats de màster universitari
    (2011-2012)
    1.361
    estudiants estrangers
    de grau
    629
    estudiants estrangers
    de màster universitari
    1.334
    estudiants estrangers
    de doctorat
    1.242
    estudiants de la UAB
    en programes d'intercanvi
    1.341
    estudiants en programes
    d'intercanvi a la UAB  de la  a  a lñlllaaa   aa
    1.958
    estudiants estrangers del
    programa Study Abroad
    57,07
    milions d'euros
    destinats a la recerca
    3.496
    articles publicats
    (2012, WOK-ISI)
    556
    tesis doctorals llegides
    (2011-2012)
    53
    empreses derivades
    totals
    58
    projectes de recerca
    europeus (2012)
    227
    projectes de recerca
    nacionals (2012)
    349
    convenis de
    recerca (2012)
    3.514
    personal docent
    i investigador
    597
    personal investigador
    en formació
    2.489
    personal
    d'administració i serveis
    313,74
    milions d'euros de
    pressupost liquidat de
    despeses el 2012

    Més informació:
    - Web de Dades de la UAB 2012-2013

Les columnes de la UAB
Observatori per a la igualtat
Parc de Recerca UAB
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona