Els Serveis Científicotècnics

Els Serveis Cientificotècnics de la UAB són instal·lacions que integren infraestructures i grans equipaments dedicats a la realització de tècniques especialitzades. Estan dotats de personal altament qualificat i en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida.

Els laboratoris i els serveis cientificotècnics de la universitat són estructures de prestació de serveis de caràcter instrumental que donen suport a la recerca, a la innovació i a la transferència de coneixement.

Una important part d'aquests recursos es destina a recolzar l'activitat docent i de recerca interna de la UAB, també la indústria i altres usuaris externs tenen la possibilitat d'utilitzar l'ampli ventall de prestacions que ofereixen.

Si teniu algun dubte o necessiteu assessorament sobre l'ús dels serveis:

serveis.cientificotecnics@uab.cat

LIGIT

Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció

LLEB

Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules

SAQ

Servei d'Anàlisi Química

SE

Servei d'Estabulari

SEA

Servei d'Estadística Aplicada

SCAC

Servei de Cultius, d'Anticossos i de Citometria

SDRX

Servei de Difracció de Raigs X

SGB

Servei de Genòmica i de Bioinformàtica

SGCE

Servei de Granges i Camps Experimentals

SM

Servei de Microscopia

SePBIOEs

Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural

SeRMN

Servei de Ressonància Magnètica

UTPR

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica