Cursos

Programes a mida per a grups

Cursos presencials a mida, adreçats a grups d'universitats i agències educatives. Els programes s’organitzen segons les necessitats i objectius de cada grup, que pot tenir fins a un màxim de 15 alumnes amb el mateix nivell d'espanyol. 

Ens adaptem a les particularitats de cada cas, oferint una àmplia disponibilitat d'horaris, possibilitat d'escollir calendari i nombre total d'hores de curs, i de realitzar exàmens i obtenir certificació DELE/SIELE. 

Els programes a mida poden ser cursos generals de llengua, adaptats a les necessitats del grup, o bé cursos amb finalitats específiques, com per exemple:

  • Espanyol per als negocis
  • Espanyol per al turisme
  • Espanyol acadèmic
  • Preparar presentacions orals en el món acadèmic i professional
  • Desenvolupar estratègies lingüístiques en el món empresarial hispà
  • Millorar les estratègies comunicatives de la didàctica de l'espanyol 

Metodologia

La metodologia acadèmica es basa en un enfocament comunicatiu, amb activitats interactives per desenvolupar les quatre destreses: expressió i comprensió oral, expressió i comprensió escrita i facilitant estratègies d'aprenentatge per desenvolupar l'autonomia dels estudiants dins i fora de l'aula. S'avalua els estudiants de forma personalitzada al llarg del curs.

Plataforma en línia

Utilitzem el sistema de gestió d'aprenentatge Canvas, dissenyat amb l'objectiu que els estudiants puguin continuar aprenent fora de les hores de classe. Permet accedir a documents treballats a classe, entregar deures, contactar amb el/la professor/a i fer tests per comprovar si s'han entès els continguts de classe. 

Serveis complementaris

  • Biblioteca universitària
  • Allotjament gestionat per la universitat (Vila Universitària)
  • Visites culturals
  • Seminaris amb professors de la UAB

Aquests són alguns dels cursos a mida que oferim actualment: 

Els cursos a mida es poden sol·licitar al llarg de tot l'any. El calendari dependrà de les necessitats i objectius del curs en qüestió. També es poden triar les hores totals i els horaris de classe, segons necessitat de fer un curs més o menys intensiu, preferència horària de matí o tarda. 

Podeu enviar les sol·licituds de formació per a grups a Susanna Pérez, al correu electrònic susanna.perez@uab.cat, i rebreu un pressupost personalitzat, adaptat a les necessitats i objectius del curs.

El preu final dependrà del total d'hores de curs, nombre total d'alumnes, la necessitat de dissenyar un nou programa acadèmic i/o de fer exàmens, seguiment i informes finals de curs, equipaments i/o aules, i la realització de visites culturals.