Cursos

Programes a mida per a grups

Cursos presencials a mida, adreçats a grups d'universitats i agències educatives. Els programes s’organitzen segons les necessitats i objectius de cada grup, que pot tenir fins a un màxim de 15 alumnes amb el mateix nivell d'espanyol. 

Ens adaptem a les particularitats de cada cas, oferint una àmplia disponibilitat d'horaris, possibilitat d'escollir calendari i nombre total d'hores de curs, i de realitzar exàmens i obtenir certificació i convalidació de crèdits universitaris del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS - European Credit Transfer System). 

 

Els cursos a mida poden ser:

  • Cursos generals: cursos regulars tancats, adaptant el programa a les necessitats del grup
  • Cursos específics*: espanyol per als negocis, per al turisme, espanyol acadèmic, cinema espanyol, cultura i tradicions espanyoles, literatura espanyola i hispanoamericana

*Es poden dissenyar programes segons necessitats

La metodologia acadèmica es basa en:

  • Enfocament comunicatiu
  • Activitats interactives per desenvolupar les quatre destreses: expressió i comprensió oral, expressió i comprensió escrita
  • Avaluació personalitzada
  • Estratègies d'aprenentatge per desenvolupar l'autonomia de l'alumne
  • Experimentar la llengua dins i fora de l'aula

Serveis complementaris:

  • Biblioteca universitària
  • Allotjament gestionat per la universitat (Vila Universitària)
  • Visites culturals

Aquests són alguns dels cursos a mida que oferim actualment: 

Els cursos a mida es poden sol·licitar al llarg de tot l'any. El calendari dependrà de les necessitats i objectius del curs en qüestió. També es poden triar les hores totals i els horaris de classe, segons necessitat de fer un curs més o menys intensiu, preferència horària de matí o tarda. 

Les universitats i agències educatives poden contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic, tot indicant el tipus de curs, necessitats, durada, nombre d'alumnes, preferència de dates i horaris de curs. Un cop rebem la sol·licitud, enviem una proposta acadèmica i econòmica detallada. Es poden fer les modificacions necessàries per dissenyar el programa més adequat, concretant necessitat de realitzar exàmens i obtenir certificats o informes a final de curs.

Facilitem formularis específics per formalitzar la matrícula, així com la possibilitat de fer proves de nivell, per tal que els alumnes cursin el nivell més adequat als seus coneixements.

Podeu contactar amb susanna.perez@uab.cat per rebre una proposta acadèmica i un pressupost personalitzat. 

En rebre una sol·licitud de formació per a grups s'elabora un pressupost personalitzat, adaptat a les necessitats i objectius del curs.

El preu dependrà del total d'hores de curs, nombre total d'alumnes, la necessitat de dissenyar un nou programa acadèmic, necessitat de fer exàmens, seguiment i informes finals de curs, equipaments i/o aules, i la realització de visites culturals.