Cursos

Curs de Preparació per a Universitats Espanyoles (CPUE)

Programa específic a mida per a estudiants internacionals que vulguin realitzar estudis universitaris a Espanya. L'objectiu del curs és adquirir la competència lingüística suficient per poder seguir els estudis universitaris, ja siguin de grau, màster o doctorat, que ofereixen les universitats espanyoles. Es poden triar els continguts i durada del programa, que es pot cursar en espanyol o en anglès.  

S'ofereix la possibilitat de combinar l'aprenentatge d'espanyol general amb:
•    espanyol de negocis
•    espanyol amb finalitats específiques
•    cursos complementaris d'anglès o altres idiomes
•    preparació DELE (B2 o C1)

Oferim un exemple de curs de llengua d'una durada de 10 mesos, amb diferents opcions segons el nivell inicial d'espanyol:
Curs per a estudiants sense coneixements previs d'espanyol: nivells A1.1 - B2 
Es realitzen els nivells compresos entre A1.1 i B2.3. Els dos últims mesos es poden incorporar classes d'espanyol amb finalitats específiques, espanyol acadèmic i classes de preparació per a l'examen DELE B2. 

Curs per a estudiants amb coneixements previs (certificat A2): nivells B1.1 - C1.2
Es realitzen els nivells compresos entre B1.1 i C1.2. Els dos últims mesos s'incorporen classes d'espanyol amb finalitats específiques, espanyol acadèmic, espanyol per als negocis i espanyol per al turisme. Programa dissenyat per assolir un bon nivell d'espanyol acadèmic i preparar-se per fer l'examen DELE C1. 

Cursos complementaris
Curs regular d'anglès (2 classes per setmana) amb les següents opcions:
a.    Anglès per a PCE (Proves de Competències Específiques): curs d'anglés de preparació per a l'examen d'accés a la universitat per a estudiants de grau, per millorar la nota d'accès.
b.    Anglès acadèmic: curs per a futurs estudiants de grau, per millorar habilitats de comprensió i producció en llengua anglesa.  
c.   Anglès general

Es poden incloure altres assignatures de Proves de Competències Específiques (PCE) segons necessitats del grup. 

Descarregueu tota la informació del curs

Metodologia
Els nostres cursos estan enfocats a les habilitats comunicatives, sense oblidar la correcció. L'objectiu és que els nostres estudiants puguin posar en pràctica els continguts apresos en un entorn d'immersió lingüística. Per això, es treballen les quatre competències lingüístiques: interacció oral, expressió escrita, comprensió lectora i auditiva.  

Plataforma en línia
Utilitzem plataformes en línia perquè els estudiants puguin continuar aprenent fora de l'aula, accedir als documents utilitzats a classe, entregar deures, contactar amb el/la professor/a i fer tests per comprovar si s'han entès els continguts.

Avaluació
Cada mes es realitza un examen d'avaluació per comprovar si s'han assimilat els coneixements del nivell. Els exàmens inclouen: ús de la llengua (gramàtica i vocabulari), compresió lectora i escrita, producció oral (examen oral) i producció escrita (examen escrit). 

Certificació
•    Certificat de curs
•    Possibilitat certificació DELE/SIELE

Prova de nivell gratuïta
El nostre professorat els recomanarà un curs adequat a les seves necessitats basant-se en el nivell dels estudiants.  

Nivells 
Les classes s'organitzen d'acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MCER), reflectits a la següent taula

Allotjament gestionat per la universitat:
•    pisos compartits amb altres estudiants internacionals
•    allotjament amb famílies
•    Vila universitària: residencia ubicada al campus principal

Visites culturals
Els programes poden incloure diferents tipus d'activitats culturals i/o visites a llocs d'interès. 

Seminaris amb professorat de la UAB
Organitzem seminaris i classes magistrals segons els interessos de cada grup.

Les universitats i agències educatives poden contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a Susanna Pérez (susanna.perez@uab.cat) tot indicant el nombre d'alumnes, preferència de dates i horaris de curs. Un cop rebem la sol·licitud, enviem una proposta acadèmica i econòmica detallada.