Assignatura Crèdits Caràcter
Insuficiència placentària i Part Prematur
15 ECTS Obligatòria
Patologia Materna i Gestació
10 ECTS Obligatòria
Tocúrgia-UCOI
15 ECTS Obligatòria
Diagnòstic Prenatal
12 ECTS Obligatòria
Medicina Fetal
15 ECTS Obligatòria
Formació Bàsica en Neonatologia
6 ECTS Optativa
Epidemiologia i Salut Pública
12 ECTS Obligatòria
Formació Medicina Reproductiva
6 ECTS Optativa
Investigació Clínica Bàsica
6 ECTS Optativa
Tècniques bàsiques de laboratori
6 ECTS Optativa
Treball Final de Màster
9 ECTS Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi consta de dos itineraris:
- Medicina Perinatal: amb els mòduls "Formació Bàsica en Neonatologia" i "Formació Medicina Reproductiva".
- Investigació Clínica: amb els mòduls "Investigació Clínica Bàsica" i "Tècniques Bàsiques de Laboratori".

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.