Mòdul 1. Dret local

Assignatura Crèdits Caràcter
Règim jurídic dels ens locals
6 ECTS Obligatòria
Procediments administratius locals
6 ECTS Obligatòria
Activitats administratives sectorials locals
6 ECTS Obligatòria
Gestió de l'administració local i altres activitats sectorials
6 ECTS Obligatòria
Activitat econòmica administrativa local
6 ECTS Obligatòria

Mòdul 2. Dret urbanístic

Assignatura Crèdits Caràcter
Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i plantejament territorial i urbanístic.
6 ECTS Obligatòria
Gestió i execució urbanístiques
6 ECTS Obligatòria
Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsòl i les edificacions
6 ECTS Obligatòria
Protecció de la legalitat urbanística
6 ECTS Obligatòria
Casos pràctics integrats
6 ECTS Obligatòria

Mòdul 3. Treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter
Treball fi de màster
10 ECTS Obligatòria

Itineraris

El màster en Gestió i Dret Local es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular el màster sencer.
- Matricular la diplomatura de postgrau Dret Urbanístic i diplomatura de postgrau en Dret Local, un cop superades matricular treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Dret Local (Barcelona)

Postgrau en Dret Urbanístic (Barcelona)

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.