Postgrau en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

Direcció

Carlota Menéndez Plans

Professorat

Adriana Espinet Patcho

Juan Marimon Fabregas

Carlos Martinez Lizama

Carlota Menéndez Plans

David Nuevo García

Eric John Slof

Nuria Tabares Rivero

Santiago Tejedor Calvo

Centres responsables

Escola de Postgrau

Vols rebre més informació?