Continguts

Mòdul 1. DISSENY DE PLANTACIONS Y HORTICULTURA
De manera gradual, es dotarà l'estdudiant dels coneixements necessaris per reconèixer i identificar un número suficient d'espècies que podran ser utilizades en els dissenys de plantació posteriors.
A continuació, es facilitaran pautes de selecció d'espècies en base a diferents criteris, com condicions climàtiques, tipus de sòls, longevitat o estacionalitat, posant especial atenció en l'evolució de dites plantacions, tan al llarg de l'any com al llarg del temps.
Aquest mòdul es completarà amb un anàlisi de l'evolució del disseny de les plantacions, en el que s'estudiaran sistemes de combinació d'espècies en base a la seva textura, forma o color. Aquests seran aplicats en una sèrie de tallers pràctics per a elaborar dissenys de plantació en base a diferents tipologies.
En tot el procés es tindrà en compte els requeriments de manteniment associats als estrats arbori, arbustiu i herbaci, i es prestarà especial atenció a les espècies de l'àmbit mediterrani.

Mòdul 2. HISTÒRIA DE L'ART DEL JARDÍ

L'objectiu d'aquest mòdul és introduir l'estudiant en la idea de jardí com a espai d'esbarjo, d'art i de pensament, al llarg de la història. Els jardins més enllà de ser un espai exterior on desenvolupar-hi activitats quotidianes, han estat espais d'expressió artística, d'aprenentatge i llocs de representació i projecció social.
Els jardins, com qualsevol altra expressió artística, són un reflex d’una època, d'un context social, econòmic i històric que ha anat evolucionat al llarg del temps.

Mòdul 3. TALLER DE PROJECTES, DISSENY I CONSTRUCCIÓ

El mòdul té per objectiu aprofundir en les tècniques de disseny d'arquitectura del paisatge que abordin els problemes de descripció i interpretació dels espais lliures de petit format. Proporciona coneixements i competències professionals que garanteixen el domini de les activitats i problemes relacionats amb la gestió i el disseny sostenible dels jardins.
Els exercicis que es faran al llarg del mòdul es dedicaran a l'adquisició d'aquelles eines projectuals necessàries per a un enfocament complet per a la pràctica professional.
Es considera que l'alumne ha de tenir coneixement de Autocad, Indesing, Photoshop o programes similars de dibuix que permeti a l'estudiant la representació gràfica dels Projectes.

Assignatura Crèdits Caràcter
Disseny de Plantacions i Horticultura
12 ECTS Obligatòria
Història de l’Art del Jardí
6 ECTS Obligatòria
Projectes, Disseny i Construcció
12 ECTS Obligatòria

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.