Postgrau en Disseny i l'Art del Jardí

Dissenya i crea espais exteriors on les plantes i la natura tenen un paper essencial, des d'una perspectiva artística, a partir d'una proposta tècnica i científica

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Requisits d'accés

És requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics). Els coordinadors de postgrau poden admetre a estudiants sense títol universitari, que per causa justificada siguin considerats aptes per seguir amb normalitat el curs. En cas de superar-lo, podran optar a un certificat signat per la rectora de la UAB.
Requeriments idioma: És necessari conèixer com a mínim un dels dos idiomes en els que s'imparteix la docència (castellà i catallà).
Es podran inscriure totes aquelles persones interessades en la jardineria i el disseny de jardins ja sigui des de la vessant professional com la d'interès particular, i que compleixin amb els requisits d'accés. És recomanable comptar coneixement d'eines i habilitats per la representació (digital i/o analògica).

Criteris de selecció

L'adequació del perfil de l'estudiant es valorarà a partir d'un currículum professional i acadèmic.

Vols rebre més informació?