Continguts

- Components bàsics de neurologia.
- Bases biològiques i fisiològiques del desenvolupament de la motricitat.
- Anàlisi comparativa de les teories psicològiques que expliquen el procés evolutiu: Piaget, Wallon, teoria psicoanalítica.
- Aspectes relacionals que influeixen en l'evolució.
- L'acció dels infants.
- El recorregut de l'acció al pensament.
- L'observació i la documentació.
- El joc.
- Anàlisi de models i metodologies d'intervenció. Anàlisi de sessions.
- Enfocament sistèmic de la psicomotricitat.
- El paper de l'adult.
- Vivència i experimentació sensorial.
- Situació del cos en relació a l'espai, el temps, els objectes i els altres.
- Disponibilitat i capacitat d'escolta.
- L'empatia tònico-emocional.
- La vivència dels conceptes fonamentals teòrico-pràctics
- L'apropiació de la dinàmica de formació: la vivència, la representació, la conceptualització.
- Dansa.
- Massatge.

Assignatura Crèdits Caràcter
Desenvolupament de la motricitat humana
5 ECTS Obligatòria
L'expressivitat motriu de l'infant
10 ECTS Obligatòria
Expressivitat motriu de l'adult
10 ECTS Obligatòria
Pràcticum
5 ECTS Obligatòria
Carpeta d'aprenentatge
5 ECTS Obligatòria

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.