Curs en Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit (Novembre)

Formació sobre prevenció i actuació en els accidents de trànsit, que aporta les eines i coneixements necessaris per afrontar i resoldre les eventuals incidències en aquest àmbit

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3482/11
 • 11a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 08/11/2019
 • Final: 14/12/2019
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 350 €
 • Preu especial 300 €
  Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes EPSI, afiliats al SAP-UGT, afiliats IPA i entitats col.laboradores EPSI
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.

Els accidents de trànsit són una important causa de mortalitat als països desenvolupats. Malgrat els esforços materials i humans, a causa de la complexitat d'aquest entorn, les característiques de la mobilitat, l'estructura viària i la convivència dels diferents i variats elements de transport, es requereix un major esforç i conscienciació social per tal que les mesures que s'apliquin donin millors resultats.

Partint del coneixement de la realitat urbana i analitzant els elements que la configuren, es pot plantejar una millor planificació i actuació de la mobilitat, així com una prevenció més efectiva dels accidents de trànsit i les seves conseqüències.

Aquest curs és el primer nivell de la formació en accidents de trànsit. Els alumnes interessats a continuar els seus estudis poden accedir al curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació en Accidents de Trànsit.

 • Curs reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
 • Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
 • Horaris compatibles amb la jornada laboral.
 • Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
 • Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

(M.1) La investigació dels accidents de trànsit
(M.2) Anàlisi de les fases de l'accident
(M.3) Aplicació dels principis físics
(M.4) Els estudis d'atropellaments
(M.5) Xocs i col·lisions
(M.6) Accidents amb motocicletes
(M.7) Els delictes contra la seguretat viària
(M.8) La responsabilitat en els accidents de trànsit
(M.9) Tècniques de confecció d’un informe tècnico-professional
(M.10) Els peritatges en els accidents de circulació

El programa del curs es divideix de la següent manera:

- 16 hores tutoritzades online amb documentació disponible en la intranet de EPSI-UAB.
- 16 hores de treball d'anàlisi de materials de text, videogràfics, etc.
- 4 hores de pràctiques.
- 4 hores de participació en el fòrum.

Sortides professionals

- Actuació com a perit de l'Administració en el cas d'agents de seguretat pública.
- Actuació com a perit de part i de companyies d'assegurança.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Salvador Rodríguez Fernández

Telèfon: 935929710

Web del programa

http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Vols rebre més informació?