Lloc per a la inscripció

Autoinscripció online / Unitat d'Atenció a l'Usuari. Escola de Postgrau. Campus UAB (Barcelona)

Requisits d'accés

- Grau en salut, biociències, enginyeria o empresa

Criteris de selecció

L'admissió dels alumnes al programa, es farà en base als següents criteris:
- Nota de l'expedient acadèmic.
- CV
- Entrevista personal

Vols rebre més informació?