PALVIP (Interreg POCTEFA 2014-2020)
PALVIP  20.12.2021 Divulgació  - 

Protecció Alternativa de les Produccions Vegetals Interregionals dels Pirineus (PALVIP)


PALVIP és l’acrònim de Protecció Alternativa de les Produccions Vegetals Interregionals dels Pirineus. És un projecte transfronterer Catalunya-Rosselló, pel desenvolupament de productes de biocontrol adaptats a cultius mediterranis.  

El projecte, emmarcat dins els programa Intereg POCTEFA (2014-2020), amb un cost  total estimat de 1.342.841 € està cofinançat en un 65% (872.847 €) pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).  

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) participa en el projecte juntament amb la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i la Universitat de Girona (UdG), la Chambre d’Agriculture des Pyrénés Orientales (CA66), l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)  i l’empresa Futureco Bioscience S.A.

Gràcies a la complementarietat de competències entre socis i a la creació de xarxes de recerca i experimentació transfrontereres, l'objectiu és desenvolupar un enfocament integral que vagi més enllà de l'avaluació clàssica de l'eficiència de camp dels productes de biocontrol. 

Els objectius principals són: 

- Crear una xarxa de recerca i experimentació transfronterera innovadora, capaç d'enfrontar-se als problemes que se'ns plantegen actualment en la producció de cultius.
- Permetre la sortida al mercat de productes de biocontrol (bioplaguicides) adaptats als cultius mediterranis, que siguin eficaços i econòmicament acceptables pels usuaris, a fi d'afavorir el desenvolupament d'una agricultura sostenible.
- Afavorir, a Catalunya i al Rosselló, el desenvolupament econòmic d'empreses productores de bioplaguicides i el desenvolupament de les indústries locals al voltant de la producció d'aquests productes alternatius. 

Per assolir aquests objectius, s’estudien biopesticides seleccionats d’acord amb la seva eficàcia a través d’assajos de camp. 

Tasques dels socis participants: 

- Realitzar els estudis de camp: CA66 i INCAVI. 
- Avaluar l'efecte sobre les plantes: UAB i UdG
- Avaluar l'impacte ambiental: UPVD, UdG i Futureco Bioscience

Les malalties i plagues sobre les quals es realitzaran assaigs de camp són: 
- Mildiu, oïdi i Botrytis en vinya
- Monilia en presseguer i albercoquer
- Mosca en cirerer
- Males herbes a hortícoles de camp. 

En aquests assajos s'inclouen referències comercials de pesticides i biopesticides basats en microorganismes i extractes botànics seleccionats. També s’avalua l’impacte de l’ús de productes de biocontrol en la qualitat del vi i el medi ambient mitjançant tècniques de transcriptòmica, metabolòmica i empremta metabòlica ambiental. Aquestes tècniques analitzen interaccions moleculars entre els components de barreges complexes de sòls, fulles i fruits, determinant l'expressió gènica, la síntesi de proteïnes i hormones del metabolisme o de la resposta a l'estrès de les plantes. D'altra banda, es recollirà informació sobre els residus dels productes, la formació de subproductes i l'efecte sobre la biodiversitat, per tal de determinar-ne la innocuïtat ecològica i assegurar que no són productes ecotòxics. 

Contacte:
Mercè Llugany
Unitat de Fisiologia Vegetal (BABVE) 
Facultat de Biociències 
Campus UAB 
08193 Bellaterra 
merce.llugany@uab.cat 
Tel. +34 93 581 1794 

Correu electrònic  Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21
d.bave@uab.cat
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona