Concursos de professorat
IM_Serra_Hunter 14.07.2017 Convocatories i Concursos  -  Oferta de contractació de professorat al departament

Oferta de Contractació   de la primera convocatòria 2020 Programa SERRA HÚNTER 

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Entomologia
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
   - Grau de Biologia: Ampliació de Zoologia (Artròpodes), Biologia i Diversitat d'Artròpodes.
   - Grau de Biologia Ambiental: Ampliació de Zoologia (Artròpodes), Biologia i Diversitat d'Artròpodes, Prospecció del Medi Natural.
   - Grau de Genètica: Biologia Animal i Vegetal (Biologia Animal)
   - Grau de Veterinària: Biologia Animal i Cel·lular (Biologia Animal)

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

 

Contracts offered in the first call 2020 SERRA HUNTER Programme

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Entomology
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
   - Degree in Biology: Zoology II (Arthropods), Biology and Diversity of Arthropods
   - Degree in Environmental Biology: Zoology II (Arthropods), Biology and Diversity of Arthropods, Natural Environment Prospections
   - Degree in Genetics: Animal and Plant Biology (Animal Biology)
   - Degree in Veterinary Medicine: Animal and Cell Biology (Animal Biology)

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).

 

 

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21
d.bave@uab.cat
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona