Plan de estudios Grado en Estudios de Francés y Clásicas

Guías docentes de las asignaturas

Primer curso

- Gramàtica Grega
- Ús de la Llengua Francesa Oral
- Gramàtica Llatina
- Francès Instrumental I
- Literatura Francesa i Clàssica Comparades
- Introducció a la Lingüística
- Textos Llatins
- Francès Instrumental II
- Textos Grecs
- Introducció a la Cultura Francesa     


Segundo curso

- Instruments per als Estudis Clàssics
- Literatura Francesa Contemporània
- Llengua Francesa Oral i Escrita I
- Prosa Grega Clàssica
- Prosa Llatina Clàssica
- Morfosintaxi de la Llengua Francesa
- Ús de la Llengua Francesa Escrita
- Literatura Francesa del s. XIX
- Poesia Èpica Llatina
- Poesia Èpica Grega Arcaica
       

Tercer curso
       
- Drama Grec
- Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
- Prosa Llatina Postclàssica
- Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement
- Lexicologia de la Llengua Francesa
- Lírica Grega
- Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració
- Lírica Llatina     


Cuarto curso

Treball de Fi de Grau


Asignaturas optativas

- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Basc)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Basc)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)     
- Pràctiques Externes
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
- Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
- Lingüística Francesa Comparada
- Organització Sociopolítica dels Països Francòfons
- Literatures Francòfones
- Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa
- Literatura Grega Arcaica i Clàssica
- Literatura Llatina de l'Època Republicana
- Lingüística Indoeuropea
- Pensament Grec
- Pensament Romà
- Arqueologia Clàssica
- Literatura Llatina de l'Època Imperial
- Civilització de Roma
- Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística
- Civilització de Grècia
- Història de la Llengua Francesa
- Llengua Francesa Oral i Escrita II
- Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès


Mención de Lingüística         
             
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició     


Mención de Literatura Comparada

- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II     


Mención de Alemán

- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
                   
Mención de Italiano              
                   
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües     


Mención de Gallego

- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues     


Mención de Èuscar

- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Descripció Lingüística de la Llengua Basca
- Història de la Llengua Basca