Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 140 50
2019 159 50
2018 158 50
2017 193 50
2016 168 50
2015 135 50
2014 95 50
2013 83 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 100% 100%
2018 97,63% 97,98%
2017 94,43% 94,26%
2016 96,69% 96,69%
2015 100% 100%
2014 97,02% 97,33%
2013 98,45% 98,45%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats