Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 61 25
2020 61 25
2019 58 25
2018 75 25
2017 67 25
2016 46 25
2015 33 25
2014 27 25
2013 6 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 90,46% 91,18%
2019 94,16% 93,88%
2018 93,74% 95,02%
2017 84,37% 85,28%
2016 76,55% 81,86%
2015 87,07% 88,45%
2014 94,58% 94,58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats