Study plan Bachelor's Degree in Spanish and Classical Studies

Study guides

At the moment most of the study guides are offered in Catalan

Primer curs

- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Introducció a la Literatura Espanyola I
- Gramàtica Llatina
- Gramàtica Grega
- Literatura Espanyola i Clàssica Comparades
- Textos Llatins
- Introducció a la Literatura Espanyola II
- Introducció a la Lingüística
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Textos Grecs     


Segon curs

- Instruments per als Estudis Clàssics
- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
- Morfologia de l'Espanyol
- Prosa Grega Clàssica
- Prosa Llatina Clàssica
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
- Poesia Èpica Grega Arcaica
- Literatura Espanyola Contemporània
- Poesia Èpica Llatina
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
       

Tercer curs
       
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
- Drama Grec
- Literatura Espanyola del Segle XVII
- Prosa Llatina Postclàssica
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Lírica Grega
- Comentari de Textos Literaris
- Lírica Llatina     


Quart curs

Treball de Fi de Grau


Assignatures optatives
      
- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)     
- Pràctiques Externes
- Història de la Llengua Espanyola
- Literatura Grega Arcaica i Clàssica
- Literatura Espanyola Medieval
- Literatura Llatina de l'Època Republicana
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Lingüística Indoeuropea
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Pensament Grec
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Pensament Romà
- Dialectologia de l'Espanyol
- Arqueologia Clàssica
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Literatura Llatina de l'Època Imperial
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Civilització de Roma
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol
- Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
- Civilització de Grècia


Menció de Lingüística         
             
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició     


Menció de Literatura Comparada

- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II     


Menció d'Alemany

- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
                   
Menció d'Italià              
                   
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües     


Menció de Gallec

- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues     


Menció d'Èuscar

- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Descripció Lingüística de la Llengua Basca
- Història de la Llengua Basca