Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 99 14 30
2017 64 10 30
2016 85 13 30
2015 85 11 30
2014 114 15 30
2013 152 20 30
2012 136 16 30
2011 158 12 30
2010 106 8 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 68,69% 51,46%
2016 67,9% 48,87%
2015 64,15% 48,91%
2014 67,55% 51,23%
2013 66,34% 36,33%
2012 64,46% 50,18%
2011 61,39% 55,25%
2010 57,14% 56,67%
2009 52,22% 52,22%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats