Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 844 121 70
2017 978 146 70
2016 777 111 70
2015 836 119 70
2014 1009 137 70
2013 1117 163 80
2012 930 145 80
2011 1223 199 80
2010 1210 218 80
2009 1310 228 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 90,9% 93,42%
2016 92,02% 89,8%
2015 92,5% 94,63%
2014 93,95% 89,32%
2013 92,9% 92,27%
2012 93,9% 92,76%
2011 92,81% 92,06%
2010 88,84% 89,93%
2009 85,09% 85,09%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats