Accede al contenido principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Ciencia abierta UAB

Divulgación científica

Què és la divulgació científica?

Entenem per divulgació científica totes aquelles accions adreçades a augmentar la cultura científica i tecnològica de la ciutadania i contribuir a incrementar les vocacions científiques entre joves i nens. A diferència de la comunicació científica, en què els continguts han de ser d'actualitat, innovadors i associats als resultats produïts als centres de recerca, les activitats de divulgació del coneixement no han de ser-ho necessàriament, ja que estan destinades a públics no especialitzats.

Algunes de les accions de divulgació estan coordinades per la Unitat de Cultura Científica de la UAB, d' altres, des d'altres unitats, serveis i instituts de recerca, i encara altres són propostes de divulgadors de la Universitat.

 

Información complementaria