Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Presentació

La seguretat alimentària és un dels capítols més interessants i complicats per a aquelles persones a les que els interessa l'estudi dels aliments, les seves característiques, és a dir, del seu aspecte, la seva inoqüitat i el seu valor nutritiu.

Quan parlem de Seguretat Alimentària podem creure que només ens referim a la possibilitat de que alguna cosa pugui arribar a un aliment i ocasionar un procés de tipus infecciós o tòxic. En canvi, es tracta d'un terme mes ampli, donat que hi ha situacions de preparació d'aliments o de la seva composició, que poden relacionar-se amb casos o brots d'origen alimentari.

Per altra banda també es fa necessària l'aproximació al tema tant actual com el de la Qualitat, la Seguretat Alimentària i la Traçabilitat dels productes mitjançant l'anàlisi des de la vessant jurídica dels aspectes més rellevants dels processos i productes.


Actualment és necessari conèixer també les nocions bàsiques de la Seguretat dels aliments des d'una perspectiva jurídica (últims avenços normatius), científica (mètodes d'anàlisi dels aliments), sociològica (reacció social davant les denominades crisis alimentàries) i administrativa (controls públics de seguretat dels aliments), integrat en una estructura sistèmica i multinacional de garantia i control.

Per tot això, es pretén abordar el problema de la Seguretat Alimentària des d'una perspectiva àmplia, intentant abordar cada capítol des de la situació actual, intentant dilucidar la seva perspectiva futura i intentant proporcionar solucions en els casos que sigui possible. Introduïm com a novetat l'aproximació a la normativa legal sobre seguretat i responsabilitat en la producció alimentaria, incidint sobre les responsabilitats jurídiques; aportant l'orientació pràctica i preventiva sobre la matèria, cada cop més important en la presa de decisions.

Objectius

- Proporcionar al participant les estratègies i habilitats necessàries per a desenvolupar la investigació en seguretat alimentària en centres públics i privats.
- Proporcionar a l'alumne els avenços tant en els coneixements teòrics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.
- Donar a conèixer als participants els fonaments de la organització d'una empresa alimentària tant pel que fa referència als aspectes tècnics com als de la gestió empresarial i de mercat.

- Proporcionar i validar els elements necessaris per aconseguir un producte de qualitat a través de la gestió del procés, per a respondre al mercat en allò que demanda i quan ho demanda.
- Manejar les normatives espanyoles i europees de regulació agroalimentària
- Formar a l'alumne per tal que integri en l'actuació professional els coneixements respecte a les funcions de l'Autoritat Alimentària Europea i les Agències Nacionals de Seguretat Alimentària.
- Apropar a l'alumne sobre els procediments per a l'obtenció de certificació de la qualitat i la seguretat agroalimentària.
- Veure la Seguretat Alimentària com a derivació del dret constitucional a la salut
seguretat dels aliments.

Requisits d'accés

Llicenciats/des, diplomats/des o graduats/des amb coneixements i experiència en el camp de la higiene alimentària.

Sortides professionals

- Responsables tècnics de empreses Agroalimentàries
- Responsables de Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen i altres distintius de qualitat.
- Auditors de Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària
- Certificadors de Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària
- Consultors en Sistemes de Qualitat i Seguretat Alimentària
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries
- Assessor d'implantació de la Seguretat Alimentària a la Indústria
- Tècnics i responsables de laboratoris acreditats en les Normes ISO/IEC 17025

Contacte

Josep Manel López Rodríguez

Telèfon: 935817449

Correu electrònic: formacio.continuada.epsi@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-i-postgraus-1345721301743.html

Màster propi UAB

10a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 2433/10
Preu: 4620 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 02/11/2018 al 23/05/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària Diploma de Postgrau Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària Diploma de Postgrau Seguretat Alimentària

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.