Presentació

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes promou en el seu Capítol II la necessitat d'oferir matèries específiques sobre el tema en l'educació superior. Concretament a l'article 25, on es diu que “les administracions públiques han de procurar a) la inclusió en els plans d'estudi en què sigui procedent d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre homes i dones, b)la creació de postgraus específics i c)la realització d'estudis i recerques especialitzats en la matèria. En el mateix capítol, la llei determina que el principi d'igualtat ha de ser present a la societat de la informació tant en el seu disseny i execució com en els continguts.

La mateixa llei, en el seu Títol III, referit a la igualtat i els mitjans de comunicació, especifica la necessitat de treballar tant des dels mitjans públics com privats, en pro de la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes al mateix temps que s'ha de promoure el coneixement i el principi d'igualtat entre dones i homes.


Tenint en compte això, es pot considerar adient la presentació del present Màster propi en Gènere i Comunicació, més encara si es tenim present, com veurem a continuació, l'escassa oferta sobre aquest tema que hi ha als centres d'ensenyament superior, no només a Catalunya, sinó a Espanya i fins i tot als països llatinoamericans, un àmbit geogràfic on hi ha un creixent interès per aquest tema. A la UAB existeix el Minor en Estudis de Gènere, però no només està dirigit als graduats, sinó que a més a més té un component generalista, no especialment dedicat al món de la comunicació.

Objectius

El Màster sobre Gènere i Comunicació pretén oferir una formació crítica i de qualitat sobre els condicionants socials que afecten les identitats de gènere i el sistema comunicatiu: estudiar el sistema de mitjans (premsa diària convencional, premsa digital, revistes, ràdio, televisió, publicitat, cinema, gabinets de premsa, assessories de comunicació, community managers etc.) configura un amplíssim entramat d'escenaris amb els quals totes les persones hem de lidiar cada dia, sent la variable de gènere una condició universal transversal que afecta a les possibilitats de realització personal. El Màster també proposa una formació teòrica i pràctica sobre la gestació de les identitats de gènere en el món contemporani, incloent-hi l'estudi de la cultura visual, els cos, els afectes, la memòria i l'autobiografia.

Requisits d'accés

Llicenciats o graduats en alguna disciplina de les ciències socials i humanes.
Qualsevol altra procedència caldrà consultar-la amb la coordinadora del màster.

Sortides professionals

- Formar part dels agents d'igualtat per implementar polítiques d'igualtat entre els sexes en el món de la comunicació.
- Realitzar estudis o investigacions per a institucions i entitats sobre la comunicació en el món contemporani.
- Proposar campanyes publicitàries des d'una perspectiva de gènere per a entitats o institucions relacionades amb la comunicació.
- Assessorar empreses i institucions relacionades amb el món de la comunicació per a implementar plans d'igualtat, d'acord amb la llei de 2007.
- Desenvolupar el paper de defensora/defensor de la audiència o del lector en mitjans de comunicació escrits o audiovisuals.
- Elaborar projectes professionals en el camp de la comunicació des d'una perspectiva de gènere: revistes, programes televisius o radiofònics, propostes editorials, etc.
- Desenvolupar projectes professionals o continguts mediàtics des d'una perspectiva de gènere: plataformes digitals, webs, etc.

Contacte

Isabel Muntané

Telèfon: 935812908

Correu electrònic: master.gic@uab.cat

Web: http://www.mastergenerecomunicacio.org/

Màster propi UAB

3a Edició
Places: 30
Orientació: Acadèmica, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3339/3
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Comunicació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 06/10/2016 al 06/06/2017
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Títol que s'obté:
Màster en Gènere i Comunicació

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.