Presentació

A la Unitat de Música del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal existeix una llarga tradició de propostes de formació permanent que prové d'una àmplia experiència en aquest àmbit per part de la majoria del seu professorat.

L'impuls de la recerca en un departament sense tradició investigadora havia fet disminuir l'oferta de cursos i postgraus en educació musical. Amb propostes com aquesta s'intenta retornar a l'oferta del passat adequant-la a les necessitats actuals.

D'altra banda, hi ha un compromís també històric amb el desenvolupament de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) com a eines educatives en general, i en educació musical en concret.


Des de fa un dos anys i mig s'ha creat una plataforma moodle com a suport de la docència en la formació inicial. Però el que no s'havia fet, i encara es fa molt poc, és una oferta de formació musical exclusivament on-line.

L'octubre del 2007 es va iniciar el 1r curs de postgrau d'Educació Musical en línia que ha servit per comprovar la viabilitat de les TAC (Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement) aplicades a l'aprenentatge musical, amb 40 preinscripcions i molts més interessats.

Amb aquesta vuitena edició, adaptada a l'estructura de crèdits europeus i retocada per oferir la possibilitat de fer tot el postgrau o només una part (mòduls), tant en català com en castellà, s'espera incrementar la demanda. També s'incorporen alguns continguts nous.

Objectius

- Ampliar i conèixer el repertori de cançons útils per a l'educació musical. Aprofundir en criteris d'interpretació.

- Crear un cançoner a la xarxa i/o complementar els existents.

- Realitzar recerques a la xarxa de cançons i cançoners.

- Investigar com s'organitzen i estructuren les obres musicals, establint connexions entre diferents estils i èpoques i partint de l'audició i l'anàlisi de partitures.


- Aprofundir en la notació, el llenguatge, el codi, i la terminologia de la música.

- Realitzar exercicis d'afinació i d'entrenament auditiu per desenvolupar el reconeixement dels elements del llenguatge musical i la comprensió del missatge sonor.

- Conèixer, observar, analitzar i crear recursos didàctics musicals mitjançant les TAC.

- Conèixer i desenvolupar activitats musicals educatives en entorns col.laboratius electrònics (web 2.0).

Requisits d'accés

Titulats universitaris que tinguin coneixements de llenguatge i harmonia musical.

Sortides professionals

Són complements de formació curricular per a professors de música en diferents nivellsits educatius: infantil, primària, secundària, universitat, escoles de música i conservatoris.

Contacte

Pere Godall Castell

Telèfon: 935811679

Correu electrònic: Pere.Godall@uab.cat

Web: http://quimmi.com/Postgrauonline

Postgrau UAB

12a Edició
Places: 40
Orientació: Acadèmica, Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1698/12
Preu: 1680 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 08/10/2018 al 20/05/2019
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Títol que s'obté:
Diploma de postgrau en Educació Musical

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.