UAB

Pràctiques

Pràcticament tots els alumnes fan pràctiques professionals al llarg de l’últim any de grau. L’alumnat pot triar una institució o empresa dins d’una relació de més de cent entitats que tenen convenis de cooperació amb la Facultat (ajuntaments, mitjans de comunicació, grups parlamentaris, ONG, centres de recerca, etc.).