UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102607 - Fonaments de Psicobiologia I  CAT

102606 - Fonaments de Psicobiologia II  CAT

102580 - Història de la Psicologia  CAT ESP

102579 - La dimensió Social de la Persona  CAT

102566 - Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació  CAT

102578 - Personalitat i Diferències Individuals  CAT

102577 - Processos Psicològics: Atenció i Percepció  CAT

102576 - Processos Psicològics: Motivació i Emoció  CAT

102575 - Psicologia Evolutiva I  CAT

2n curs

102571 - Anàlisi de Dades  CAT

102574 - Avaluació Psicològica  CAT

102602 - Influència Social i Grups  CAT

102570 - Models Estadístics i Psicomètrics  CAT

102605 - Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament  CAT

102604 - Processos Psicològics: Memòria  CAT

102549 - Psicologia Evolutiva II  CAT

102547 - Psicologia Fisiològica I  CAT

102546 - Psicologia Fisiològica II  CAT ESP

102572 - Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital  CAT ESP

3r curs

102573 - Introducció al Tractament Psicològic  CAT

102552 - Pràcticum  CAT

102550 - Pràctiques Integrades  CAT

102603 - Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge  CAT

102548 - Psicologia de l'Educació  CAT

102559 - Psicologia de les Organitzacions  CAT ESP

102601 - Psicologia Social del Món Contemporani  CAT

102569 - Psicometria  CAT

4t curs

102608 - Treball de Fi de Grau  CAT

Optatives

102536 - Acció Pública i Canvi Social  CAT

102558 - Activitat Física i Salut  CAT

102596 - Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut  CAT ESP ENG

102600 - Anàlisi Psicològica de l'Activitat Docent  CAT

102568 - Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit  CAT ESP

102599 - Aprenentatge i Diferències Individuals  CAT

102545 - Avaluació Psicològica Clínica en Adults  CAT ESP

102540 - Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència  CAT

102539 - Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament  CAT

102595 - Educació per a la Salut  CAT

102598 - Estratègies d'Aprenentatge  CAT

102594 - Estrès i Salut  CAT

102587 - Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència  CAT ENG

102562 - Gestió del Temps  CAT

102583 - Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere  CAT

102582 - Infància i Famílies en Contexts de Dificultats  CAT ESP

102597 - Intel·ligència i Processos Cognitius  CAT ENG

102593 - Intervenció en Psicologia de la Salut  CAT ESP

102590 - Intervenció i Consultoria de Processos  CAT ESP

102565 - Intervenció Social i Comunitària  CAT

102535 - Investigació i Coneixement Psicosocial  CAT

102544 - Neuropsicologia Clínica  CAT

102589 - Planificació i Gestió de Recursos Humans  CAT ESP

102551 - Pràctiques Externes  CAT

102586 - Psicoendocrinologia  CAT

102585 - Psicofarmacologia  CAT

102584 - Psicogenètica  CAT

102564 - Psicologia Cultural i de la Comunicació  CAT ESP

102557 - Psicologia de l'Esport  CAT

102561 - Psicologia de la Comunicació Publicitària  CAT

102560 - Psicologia de la Memòria: Camps d'Aplicació  CAT

102592 - Psicologia de la Salut: Fonaments  CAT ESP ENG

102588 - Psicologia del Treball  CAT ESP

102581 - Psicologia i Envelliment  CAT

102563 - Psicologia Social Aplicada  CAT

102534 - Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció  CAT

102543 - Psicopatologia d'Adults  CAT ESP

102538 - Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència  CAT

102554 - Tècniques d'Observació  CAT

102555 - Tècniques de Gestió de la Informació  CAT

102542 - Tractaments Cognitivoconductuals en Adults  CAT

102537 - Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència  CAT

102541 - Trastorns de la Personalitat  CAT