UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101730 - Adquisició i processament del llenguatge  CAT

101700 - Anatomia i fisiologia del sistema nerviós  CAT

101701 - Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla  CAT

101708 - Física acústica i audiologia  CAT

101702 - Fonaments educatius de la logopèdia  CAT

101729 - Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics  CAT

101725 - Lingüística  CAT

101728 - Psicologia evolutiva I: infància  CAT

101731 - Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge  CAT

2n curs

101691 - Mètodes d'investigació en logopèdia  CAT

101727 - Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa  CAT

101703 - Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia  CAT

104142 - Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció  CAT

101710 - Neurologia del llenguatge  CAT

104143 - Patologia de l'audició, la parla, la veu i la deglució  CAT

104145 - Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica  CAT

104146 - Trastorns i avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit  CAT

3r curs

104144 - Alteracions de l'audició: valoració i intervenció  CAT

101718 - Alteracions de la veu: valoració i intervenció  CAT

101722 - Alteracions del llenguatge associades a altres patologies  CAT

104147 - Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció  CAT

104148 - Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d'interacció i comunicació alternativa i augmentativa  CAT

101706 - Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit  CAT ESP

101711 - Malalties neurodegeneratives i demències  CAT

101697 - Pràcticum II  CAT

4t curs

104140 - Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals  CAT

104191 - Pràcticum III  CAT

101695 - Pràcticum IV  CAT

101699 - Treball de final de grau  CAT

Optatives

103705 - Advanced Voice Analysis and Characterization  CAT ENG

101734 - Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge  CAT

101704 - Biologia del desenvolupament i teratogènia: implicacions per a la logopèdia  CAT

101688 - Comunicació i llenguatge oral en l'escola inclusiva  CAT

101685 - Disseny i adaptació curriculars  CAT

101726 - Educació de la veu i la seva salut  CAT

104062 - Educació per a la Salut  CAT

101707 - Fonètica aplicada a les patologies de la parla  CAT(2016-17)

101714 - Funcions cognitives superiors: pensament  CAT ESP ENG

101687 - Imatges i símbols. relacions afectives i de gènere  CAT

101694 - Innovació tecnològica aplicada  CAT

101686 - L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició  CAT

101733 - Llenguatge i psicopatologia  CAT

101713 - Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge  CAT

104141 - Recursos metodològics per a l'elaboració del treball de final de grau  CAT

101723 - Tractament medicoquirúrgic de les disfonies  CAT