UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100407 - Gramàtica grega  CAT

100406 - Gramàtica llatina  CAT

100219 - Grans Temes de la Filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100405 - Instruments per als estudis clàssics  CAT

100228 - Introducció a la Lingüística  CAT

100271 - Literatura comparada  CAT

100222 - Llengua Estrangera, Alemany  CAT

100220 - Llengua Estrangera, Italià  CAT

100221 - Llengua estrangera: francès  CAT

100404 - Textos grecs  CAT

100372 - Textos llatins  CAT

2n curs

100412 - Arqueologia clàssica  CAT

100428 - Lingüística Indoeuropea  CAT

100416 - Literatura Grega Arcaica i Clàssica  CAT

100413 - Literatura Llatina de l'Època Republicana  CAT

100409 - Pensament Grec  CAT

100408 - Pensament Romà  CAT

100396 - Poesia èpica grega arcaica  CAT

100395 - Poesia èpica llatina  CAT

100394 - Prosa grega clàssica  CAT

100393 - Prosa llatina clàssica  CAT

3r curs

100411 - Civilització de Grècia  CAT

100410 - Civilització de Roma  CAT

100399 - Drama Grec  CAT

100398 - Lírica Grega  CAT

100397 - Lírica Llatina  CAT

100415 - Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística  CAT

100414 - Literatura Llatina de l'Època Imperial  CAT

100392 - Prosa Llatina Postclàssica  CAT

4t curs

100401 - Treball de fi de grau  CAT

Optatives

100196 - Adquisició del Llenguatge  CAT

100427 - Art grec  CAT

100426 - Art romà  CAT

100275 - Bases Biològiques del Llenguatge  CAT

100432 - Elements per a l'edició de textos antics  CAT

103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània  CAT

100420 - Epigrafia grega  CAT

100419 - Epigrafia romana  CAT(2016-17)

100429 - Gramàtica comparada de les llengües clàssiques  CAT(2016-17)

100417 - Grec micènic  CAT(2016-17)

100339 - Història Social i Econòmica de l'Antiguitat  CAT

100038 - Idioma Modern I (Alemany)  CAT

100036 - Idioma Modern I (Anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma Modern I (Èuscar)  CAT

100037 - Idioma Modern I (Francès)  CAT

100041 - Idioma Modern I (Gallec)  CAT

100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)  CAT(2016-17)

100039 - Idioma Modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma Modern I (Portuguès)  CAT

104088 - Idioma Modern I (Romanès)  CAT

100047 - Idioma Modern II (Alemany)  CAT

100045 - Idioma Modern II (Anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma Modern II (Èuscar)  CAT

100046 - Idioma Modern II (Francès)  CAT

100050 - Idioma Modern II (Gallec)  CAT

100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)  CAT(2016-17)

100048 - Idioma Modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma Modern II (Portuguès)  CAT

104089 - Idioma Modern II (Romanès)  CAT

100361 - La Formació d'Europa. Segles V-XI  CAT

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100332 - Llatí Medieval  CAT

100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició  CAT

100422 - Mitologia i literatura  CAT

100421 - Mitologia i religió  CAT

100374 - Paleografia  CAT

100262 - Pensament Literari  CAT ESP

100400 - Pràctiques externes  CAT

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT

100239 - Semàntica i Pragmàtica  CAT

100195 - Sociolingüística  CAT(2016-17)

100194 - Tecnologies del Llenguatge  CAT

100244 - Teoria i Anàlisi de la Narrativa  CAT(2016-17)

100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia  CAT

100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre  CAT

100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada  CAT

100253 - Tradició Literària Occidental I  CAT ESP

100252 - Tradició Literària Occidental II  CAT