UAB

Presentació

El Grau d'Estudis de Català i d'Espanyol ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura catalana i espanyola. Aquest fet facilita als titulats la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i amb el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, l'ensenyament del català i l'espanyol, la mediació cultural, així com l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Aquest grau permet a més, cursar una menció en Lingüística, Literatura Comparada o en una tercera llengua (Alemany, Italià, Gallec o Èuscar).

L'ampliació de la Unió Europea i la globalització han suposat un augment exponencial de la comunicació multilingüe i, per tant, ha sorgit la necessitat de definir noves estratègies comunicatives que permetin l'optimització dels esforços en formació lingüística. Els progressos tecnològics exigeixen també nous instruments multilingües que permetin gestionar i estructurar el flux de documents escrits i audiovisuals produïts. Cada vegada és més gran, per tant, la necessitat de formar professionals relacionats amb les llengües en molt diversos àmbits. I aquests professionals no poden limitar-se a dominar una única llengua estrangera a més de la pròpia ja que els reptes socials exigeixen que les persones que desenvolupin la seva tasca professional en qualsevol dels àmbits relacionats amb les llengües siguin multilingües.

La UAB es l'única universitat de l'Estat que ofereix graus d'estudis filològics combinats que permeten assolir competències avançades en dues llengües i en les seves literatures. Per tant, aquesta proposta representa una aposta de futur en l'àmbit dels estudis filològics i, a la vegada, un apropament a les propostes que es fan a la majoria d'universitats estrangeres.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

- Bona expressió oral i escrita.
- Capacitat de síntesi i de comprensió.
- Domini instrumental de les llengües objecte d'estudi.
- Capacitat d'interpretació i de raonament.
- Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
- Capacitat de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Sortides professionals


La persona graduada obté una formació sòlida  en llengua, literatura i cultura tant del català com de l'espanyol. D'aquesta manera, reuneix el coneixement expert de la llengua catalana amb el de la llengua espanyola, la qual cosa li facilita la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament del català i de l'espanyol, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Coordinador i equip de coordinació

Marta Oller
93 581 27 49
marta.oller@uab.cat

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21077
30 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2017
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Estudis de Català i Espanyol
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició