Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 325 40
2015 232 40
2014 166 40
2013 141 40
2012 171 60
2011 124 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 98,75% 98,75%
2015 96,97% 96,93%
2014 100% 100%
2013 99,53% 99,52%
2012 99,58% 99,58%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats