Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 17 25
2015 13 25
2014 16 25
2013 27 25
2012 24 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 93,63% 93,06%
2015 92,98% 97,65%
2014 94,8% 96,18%
2013 95,88% 95,83%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats