Jornades de Doctorat 2016


SEGUIMENT ANUAL DOCTORAT

Com a estudiant del Programa de Doctorat en Matemàtiques, has de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que constis com a doctorand. L'assignatura que matricules s’anomena seguiment, la qual avalua la formació assolida durant el curs i el progrés de l'elaboració de la tesi doctoral.

Cada any, la Comissió Acadèmica del Doctorat en Matemàtiques fa pública la convocatòria de Seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el teu progrés del pla de recerca, el desenvolupament del document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió de Doctorat, amb un informe previ de la comissió acadèmica del programa de doctorat, pot autoritzar substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

El fet de no presentar-se a un seguiment anual sense cap justificació comporta la baixa definitiva en el programa de doctorat.

Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, et pots tornar a matricular del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-te a una avaluació d’aquest seguiment al març següent. Si superes el seguiment en aquesta convocatòria de març, has de matricular-te del seguiment corresponent en el mateix curs acadèmic. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, causaries baixa definitiva en el programa de doctorat.

Aquest curs 2016/2017 els alumnes de Doctorat han de realitzar el Seguiment anual el proper:

13 de Juliol de 2017

VISUALITZEU AQUÍ LES IMATGES DE LES JORNADES 2015/2016

Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona