Sessions d'acollida als alumnes de primer curs

26/07/2017

A les Sessions d’acollida la Degana, Esther Zapater, donarà la benvinguda als nous estudiants de la Facultat, els Coordinadors de cada grau i la Coordinadora d’Estudis explicaran el funcionament del curs, es presentarà el Servei de Llengües i es visitarà la Biblioteca de Ciències Socials.
Les sessions es duran a terme al matí o a la tarda, depenent de l’horari de docència dels diferents grups.

Grau en Criminologia

8:30h, Aula Magna: Salutació de la Degana, Esther Zapater.
8:40h, Aula Magna: Intervenció del Coordinador d’Estudis de Criminologia, Josep Cid.
8:50h, Aula Magna: Intervenció del Servei de Llengües.
9:00h, Aula Magna: Informació sobre la Biblioteca de Ciències Socials.
9:10h, Aula Magna: Cloenda de l’acte a càrrec del Coordinador d’Estudis, Josep Cid.
9:15h, Biblioteca de Ciències Socials: Visita a la Biblioteca.

Grau en Dret

Matí:

10:00h, Aula Magna: Salutació de la Degana, Esther Zapater.
10:10h, Aula Magna: Intervenció del Coordinador d’Estudis de Dret, Albert Pastor.
10:20h, Aula Magna: Intervenció del Vicedegà d’Estudiants, Carles Górriz.
10:30h, Aula Magna: Intervenció del Servei de Llengües.
10:40h, Aula Magna: Informació sobre la Biblioteca de Ciències Socials.
10:50h, Aula Magna: Cloenda de l’acte a càrrec de la Degana, Esther Zapater.
10:55h, Biblioteca de Ciències Socials: Visita a la Biblioteca.

Tarda:

16:00h, Aula Magna: Salutació de la Degana, Esther Zapater.
16:10h, Aula Magna: Intervenció del Coordinador d’Estudis de Dret, Albert Pastor.
16:20h, Aula Magna: Intervenció del Vicedegà d’Estudiants, Carles Górriz.
16:30h, Aula Magna: Intervenció del Servei de Llengües.
16:40h, Aula Magna: Informació sobre la Biblioteca de Ciències Socials.
16:50h, Aula Magna: Cloenda de l’acte a càrrec de la Degana, Esther Zapater.
16:55h, Biblioteca de Ciències Socials: Visita a la Biblioteca.

Grau en Relacions Laborals

Matí:

11:15h, Aula Magna: Salutació de la Degana, Esther Zapater.
11:25h, Aula Magna: Intervenció de la Coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals, Olga Paz.
11:35h, Aula Magna: Intervenció del Servei de Llengües.
11:45h, Aula Magna: Informació sobre la Biblioteca de Ciències Socials.
11:55h, Aula Magna: Cloenda de l’acte a càrrec de la Coordinadora d’Estudis, Olga Paz.
12:00h, Biblioteca de Ciències Socials: Visita a la Biblioteca.

Tarda:

17:00h, Aula Magna: Salutació de la Degana, Esther Zapater.
17:10h, Aula Magna: Intervenció de la Coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals, Olga Paz.
17:20h, Aula Magna: Intervenció del Servei de Llengües.
17:30h, Aula Magna: Informació sobre la Biblioteca de Ciències Socials.
17:40h, Aula Magna: Cloenda de l’acte a càrrec de la Coordinadora d’Estudis, Olga Paz.
17:45h, Biblioteca de Ciències Socials: Visita a la Biblioteca.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies