Per a què serveixen les enquestes d’avaluació de les assignatures i els docents?

Enquestes UAB

Ja estan en marxa les enquestes d'avaluació del segon semestre del  curs 2017-2018 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les  assignatures / mòduls. Tens temps per respondre-les fins al  8 de juny de 2018. 

Aquí t'expliquem com incideixen les enquestes en el disseny i modificació de les titulacions.

31/05/2018

L'Avaluació de les assignatures/mòduls de grau universitari és l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'assignatura de grau que està matriculat, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions. L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat -necessària per tal d'assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.

Més informació: Equestes d'avaluació de la docència del professorat

 

Notícies relacionades

Totes les notícies