Mínors de Gènere i Desenvolupament Sostenible

Estudiants

La preinscripció pel Mínor en Estudis de Gènere es pot dur a terme fins al 29 de juny, i la del Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global es pot dur a terme fins al 15 de juliol 

11/06/2018

La Fundació Autònoma Solidària impulsa un any més, una nova edició del Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global. Aquestes formacions tenen per objectiu aprofundir en el coneixement i l’anàlisi de fenòmens complexos des d’una perspectiva global i crítica.  
 
El mínor de Desenvolupament Sostenible es consolida en l’oferta formativa de la UAB com l'únic estudi de tipus interfacultatiu i amb vocació de transformació social. L’impuls d’aquesta nova edició constitueix un exemple d’integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la missió universitària, en un moment de desplegament de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de reflexió estratègica sobre el paper de les universitats davant dels reptes que planteja.

Un mínor és un itinerari d'universitat adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis. Aquesta oferta permet a l'estudiant rebre una formació més especialitzada, més internacional i obtener un major nombre de competències de cara al mercat laboral.

Qualsevol estudiant de grau de la UAB que hagi superat un mínim de 90 crèdits dels seus estudis es pot matricular al minor sense cap cost addicional. L’alumne que vulgui participar ha de cursar 30 crèdits a escollir entre el conjunt d’assignatures del mínor. Aquests crèdits cursats formen part del total necessari per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius dins del pla d'estudis del grau que l’estudiant estigui realitzant.

Per inscriure’s no es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor, però cal demanar i obtenir l’admissió. El període de preinscripció ja és obert i es realitzarà via web a través dels formularis corresponents.

Estudis de Gènere

El Mínor en Estudis de Gènere està coordinat per la Facultat de Filosofia i Lletres i té com a objectiu proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent, en diferents especialitats de les ciències socials i les humanitats que aborden els seus continguts temàtics des de la perspectiva de gènere. A la formació es fa èmfasi especial en l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en les quals es fonamenten.

El pla d'estudis contempla assignatures de sis facultats i nombroses titulacions de la UAB: Antropologia, Arqueologia, Història, Filosofia, Geografia, Periodisme, Sociologia, Dret, Criminologia i Estudis d’Àsia Oriental, entre d’altres. Consta de 10 places de nou accés.

La preinscripció es pot dur a terme fins al 29 de juny, a través del formulari disponible en aquest enllaç. El dia 17 de setembre la facultat responsable publicarà la resolució amb el llistat de les persones admeses.

Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

El Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global està coordinat per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Aquest ofereix eines d’anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model de desenvolupament imperant i, a més, aborda l’estudi de paradigmes fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Aquest estudi facilita el coneixement d’estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

El pla d’estudis incorpora assignatures de set facultats i vuit titulacions diferents: Sociologia, Periodisme, Economia, Educació Social, Antropologia, Geografia, Dret i Ciències Ambientals. Consta d’un total de 15 places.

La preinscripció es pot dur a terme fins al 15 de juliol, mitjançant el formulari disponible en aquest enllaç. El 17 de setembre la facultat publicarà la resolució amb les persones admeses.

Més informació: Fundació Autònoma Solidària

 

Notícies relacionades

Totes les notícies