L'Escola en xifres

Grau i màster

788 ESTUDIANTS (2015-2016)

Docència

138 PROFESSORS (graus i màsters oficials)

Internacionalització

110 ALUMNES INTERNACIONALS (IN i OUT)

Rendiment

95.9% TAXA D'ÈXIT

Món empresarial

462 CONVENIS DE PRÀCTIQUES

Inserció laboral

80% GRADUATS OCUPATS