Voluntariat

Programa Recerca: Acció Participativa a centres educatius

Recerca

    
     
        Infants i joves d’entre 10 i 12 anys del Districte de Nou Barris.
    
     
        Vinculació amb Escoles i Instituts dels barris de Vallbona i Can Sant Joan
    
     
        Acompanyament en la realització d’una investigació participada sobre una temàtica social del barri.
    
     
        Connexió amb altres entitats i agents dels territoris dels centres educatius.
    
     
        L’equip de recerca estarà format per les persones voluntàries i els infants i joves de les Escoles i
        Instituts.


El Programa Recerca- Acció Participativa a centres educatius, posa en relació els infants i joves de 4 centres educatius de Vallbona i Can Sant Joan amb el seu entorn, aproximant-los al seu territori en clau de recerca i propositiva. El desenvolupament consisteix en la creació d’un equip d’investigació social format per alumnes, centres educatius i referents universitaris. Aquests equips passaran per les diferents fases d’una recerca amb la intenció de conèixer la realitat social de cada barri. L’alumnat realitzarà enquestes, entrevistes i altres materials de treball de camp per poder aprofundir en aquesta realitat, i posteriorment n'analitzaran els resultats. Finalment, es buscaran propostes per fer front a la situació descoberta i s’intentarà desenvolupar una acció que hi pugui fer front.

A QUI S'ADREÇA?
A infants i joves d’últim cicle de primària i primer cicle d’ESO de 4 centres educatius del Districte de Nou Barris.

COM POTS PARTICIPAR-HI?
És un projecte adreçat a persones interessades a treballar metodologies participatives a centres educatius, i en explorar possibilitats de vincle i relació entre centres educatius i el seu territori, la comunitat educativa àmplia. 

ON I QUAN?
La dedicació és d’un cop per setmana, durant 2 hores aproximadament. L’horari és dins l’horari lectiu dels centres educatius, normalment a la franja de tarda (de 15.00 a 16.30h), tot i que també hi ha l'opció de matí.

CONTACTE
93 407 62 10
bernat.dequintana@uab.cat
www.escoladeligop.com

Consulta la fitxa informativa